[Nhạc chế] Hay là mình cứ bất chấp hết ăn Baron đi